Genel Kültür ve Bilgi

Genel kültür ve bilgi vermek amaçlı oluşturulan kategorimizdeki yazılar ile genel kültürünüzü arttırabilir. Bilgi dağarcınızı genişletebilirsiniz.

Bazen farkındalık oluşturmak, bazen topluma geçmişte yaşanan bir takım olayları unutturmamak adına belirli günler ve kutlamalar yapılıyor. Ancak bu gün...
12.09.2021
100
Güneydoğu Anadolu Bölgesi, ülkemizde yer alan en düzlük araziye sahip olan bölgedir. Ova açısından diğer bölgelere nazaran daha az ovaya...
19.04.2021
158
Doğu Anadolu Bölgesi, engebeli ve oldukça dağlık bir araziye sahiptir. Bundan dolayı da bölgenin en önemli geçim kaynağı hayvancılıktır. Bölgede...
18.04.2021
135
Marmara Bölgesi’nde yer alan ovalar oldukça geniş bir alanda yer alır. Bölgedeki ovaların pek çoğu oluşum bakımından alüvyal dolgulu çöküntü...
17.04.2021
117
İç Anadolu bölgesinde yer alan ovaların bir çoğu fay hattı üzerinde uzanan ovalardır. Bölgedeki ovalar, tektonik olarak oluşmuştur ve eski...
16.04.2021
80
Akdeniz bölgesinde yer alan ovaların toprakları, bölgenin ikliminden kaynaklı ve sulama imkanının olmasından dolayı oldukça elverişlidir. Bu bölgede bulunan ovalar...
15.04.2021
106
Ege bölgesi ovaları oluşumlarına göre alüvyal dolgulu çöküntü ovaları arasında yer almaktadır. Bu ovalar, bölgede gerçekleşen orojenik hareketlerin sonucunda oluşan...
14.04.2021
110
Ülkemizin en kalabalık şehri İstanbul. Yüzyıllar boyunca cazibesini her zaman taze tutmuş, her zaman uğruna mücadeleler ve savaşlar vermiş bir...
13.04.2021
97
Karadeniz Bölgesi için dağlar ne kadar önemli ise ovalar da bir o kadar büyük bir öneme sahiptir. Bölgede ovalar, kıyı...
13.04.2021
251
Doğu Anadolu Bölgesi, Türkiye’nin en çok su taşına nehirlerine sahiptir ve göl bakımından oldukça zengin bir bölgedir. Bölgede oluşan nehirler...
12.04.2021
292