Güneydoğu Anadolu Bölgesi Nehirleri ve Gölleri Hangileridir?

12.04.2021
1.445

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde iki adet çok önemli nehir bulunmaktadır. Bunlardan biri olan Fırat Nehri, asıl kaynağını Doğu Anadolu Bölgesi’nden almaktadır. Diğer bir nehir olan Dicle Nehri ise Güneydoğu Torosların güney kısmındaki yamaçlarından pek çok kol halinde çıkar ve bölgenin en önemli ikinci nehridir. Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yer alan iki nehir de sularını Basra Körfezine döker.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin Nehirleri ve Gölleri

Güneydoğu Anadolu Bölgesinin en uzun nehri Fırat Nehridir. Bölgede yer alan akarsuları şu şekilde sıralayabiliriz;

Güneydoğu Anadolu Bölgesi Nehirleri

  • Fırat Nehri
  • Dicle Nehri

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde doğal oluşuma sahip bir göl bulunmamaktadır. Fakat Fırat ve Dicle üzerinde kurulan baraj gölleri yer almamaktadır. Bölgenin ve Türkiye’nin en büyük baraj gölü Atatürk Barajı da Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yer almaktadır.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi Gölleri (Barajları)

Güneydoğu Anadolu Bölgesinin en büyük gölü Atatürk Barajıdır. Bölgede yer alan yapay göller şu şekildedir;

  • Ilısu Barajı
  • Cizre Barajı
  • Atatürk Barajı
  • Karakaya Barajı

Fırat Nehri, Güneybatı Asya’da yer alan en uzun nehirdir. Ülkemizde bulunan en geniş havzaya sahip olan nehrin uzunluğu 2.800 km’dir.

Dicle Nehri, Irak topraklarında Fırat Nehri Birleşerek Basra Körfezi’ne dökülür.

Atatürk Barajı, Adıyaman ve Şanlıurfa illeri arasında yer alır ve dolgu hacmi açısından dünyada yer alan en büyük 6.barajdır.

Ilısu Barajı, Dicle Nehri üzerinde kurulu olan bir barajdır.

Karakaya Barajı, Diyarbakır ili içerisinde yer alır ve Fırat Nehri üzerinde kuruludur.

YORUMLAR

  1. Anonim dedi ki:

    Güneydoğu Anadolu bölgesinin göllerinin isimleri