Karadeniz Bölgesi Dağları Hangileridir?

Karadeniz Bölgesi Dağları Hangileridir?

Karadeniz Bölgesi bölümlerine göre dağlar ve özellikleri farklılık gösterebilmektedir. Karadeniz Bölgesi kaç bölümden oluşur? diye sorarsanız 3 bölümden oluştuğu söylenir.

Karadeniz Bölgesi Dağları, Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz ve Batı Karadeniz Bölgesi Dağları olarak 3 kısma ayrılmaktadır. En yüksek alan doğu kısmıdır. Dağların çok yüksek olmasında dolayı da ulaşım çok zordur. Doğa Karadeniz de bulunan en yüksek tepe ise Kaçkar Dağı’dır. Orta Karadeniz’de de dağların yüksekliği azalır. Orta Karadeniz Dağları 1000-1500 m yüksekliğe sahiptir ve Canik Dağları adı altında sınıflandırılmıştır. Batı Karadeniz Dağlarına gelecek olursak da şark kısmındaki dağların altında bulunurlar ve Orta Karadeniz Dağlarından daha yüksektirler. Güney kısmında Köroğlu Dağları Bulunurken, kuzeyinde de Küre Dağları bulunmaktadır. Karadeniz Bölgesi’nde dağların çok fazla yer kaplamasından dolayı büyük şehirlerin kurulması önlemiş ve böylece de kıyı şeritlerinde küçük şehirler kurulmuştur. Bölgede yer alan dağları şu şekilde sıralayabiliriz;

Karadeniz Bölgesi Dağları

 • Rize Dağları
 • Giresun Dağları
 • Kaçkar Dağları
 • Çimen Dağları
 • Kop Dağları
 • Mescit Dağları
 • Yalnızçam Dağları
 • Canik Dağları
 • Küre Dağları
 • Ilgaz Dağları, Batı Karadeniz bölgesinde yer alan en yüksek dağ kütlesidir.
 • Köroğlu Dağları
 • Bolu Dağları
 • Akçakoca Dağları

Giresun Dağları, Giresun, Sivas ve Ordu illerinin sınırları içerisinde bulunur. Gavur ve Canik Dağları arasında uzanır. 3391 m yükseklikle en yüksek tepesi Karadağ’dır.

Çimen Dağları, Erzincan merkezinin kuzeybatısında bulunur ve Doğu Karadeniz dağlarının ikinci sırası üzerinde yer alır. Dağ, 2710 m yüksekliğindedir.

Canik Dağları, batı kısmı Samsun ilinde bulunurken doğu kısmı Ordu iline kadar uzanır. Dağın yüksekliği ortalama olarak 1500 m’dir.

Ilgaz Dağları, Batı Karadeniz bölgesinde yer alan en yüksek dağ kütlesidir.

YORUMLAR