ASKEV burs başvuruları başladı. Eylül ayı boyunca sürecek.

Askev burs başvurusu başladı. Liseden doktoraya kadar burs veren vakfın burs koşulları sitemizde…

ASKEV burs başvuruları başladı. Eylül ayı boyunca sürecek.

Liseden doktoraya kadar her kademeye burs desteği veren bir vakıf Askev.

Askev Balıkesir Ayvalık merkezli bir vakıf ve amacını “Ayvalık ve Kuzey Ege öncelikli olmak üzere, ülke genelinde maddi olanakları sınırlı ailelerin yetenekli, çalışkan, gelişmeye açık gençlerini eğitim bursu ile destekleyerek; bilim, sanat, çevre alanlarında duyarlı; topluma yararlı bireyler olmalarını sağlamak.” olarak açıklıyor.

Bu bağlamda gençleri desteklemeyi sürdüren vakfın geçtiğimiz yıl vermiş olduğu burs miktarları şu şekilde ,

  • Ortaöğretim 300 TL
  • Lisans ve ön lisans 600 TL
  • Yüksek lisans 900 TL
  • Doktora 1150 TL

[reklam2]

Bursların 12 ay boyunca verildiği düşünülürse bir çok bursa göre oldukça tatmin edici gözüküyor.

Vakfın burslarına başvurabilmek için bir üst yaş sınırı bulunuyor.

Başvuru tarihinde adayların; orta öğretimde 19, lisans eğitimi düzeyinde 24, yüksek lisans düzeyinde 26, doktora düzeyinde 30 yaşından büyük olmamaları gerekiyor.

ASKEV bursuna başvurabilmek için gerekli şartlar

I. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
II. Maddi olanakları yetersiz olmak. Bunun için her aday, ailesinin ve kendisinin mal varlığını ve gelir durumunu tam olarak belgelendirmelidir.
III. Adli sicil kaydı bulunmamak.
IV. Başarılı olmak;
Ortaöğretim (Lise) için, bir önceki yıla ait yılsonu başarı puanı: 70.00 ve üzeri olmalıdır. (İlk yılında, Ortaokul diploma notunun 70.00 ve üzeri olması aranır.)
Üniversite ve MYO’daki ara sınıf öğrencileri için bir önceki yılın ağırlıklı not ortalaması;
*4.00 üzerinden yapılan değerlendirmede en az 2.50,
*100 üzerinden yapılan değerlendirmede en az 70 olup bir üst yıla/yarıyıla geçiş hakkını kazanmış olmalıdır.
(Üniversitenin ilk yılında, ortaöğretim diploma notunun 70.00 ve üzeri olması aranır.)
Lisansüstü bursları (yüksek lisans ve doktora) için öğrencinin lisans mezuniyet genel not ortalamasının en az BB/AA, 3.00/4.00 veya 80/100 olması şartı aranır. Başvuruların değerlendirilmesinde akademik özgeçmiş ve lisansüstü eğitim konusunun ülkemizin kültürel gelişimine ve sanayinin bilimsel ve teknolojik gelişimine katkısı dikkate alınır.
Başarı derecesi yüksek olan adaya öncelik tanınır.

Ayrıca Askev bursuna başvuramayacaklarda şu şekilde belirlenmiş

  • Yüzde yüz eğitim bursu almaya hak kazananlar hariç, Vakıf (Özel) üniversitesi öğrencileri,
  • Açık öğretim öğrencileri,
  • İkinci öğretim öğrencileri,
  • Uzaktan öğretim öğrencileri,
  • Ücretli değişim programında bulunan öğrenciler,
  • Kredi Yurtlar Kurumu-öğrenim kredisi (geri ödemeli) hariç, başka bir kurum ve kuruluştan burs alan öğrenciler aday olamazlar.

Burs ve burs süresi hakkında şu bilgilere de sahip olmak isteyebilirsiniz.

Vakıf bursları genel ilke olarak ekim ayından başlamak üzere yılda 12 ay süre ile verilir ve bir (1) öğretim yılı boyunca ödenir. Ancak son sınıf öğrencilerinin bursları temmuz ayından itibaren kesilir. Vakıf bütçesinde olağandışı bir durum olmadığı sürece, bu yönetmelik maddelerine göre başarısı saptanan, bunu belgeleyen ve tutarlı olarak sürdüren öğrencinin her sene başvurusunun alınmasına gerek olmaksızın mezun olana kadar bursunun devam ettirilmesi esastır.
Burslar, eğitim kurumlarının akademik yılı süresince; lisansüstü öğrencileri için ise yüksek lisans programında azami 2 yıl, doktora programında azami 4 yıllık süre için verilir. Üniversitelerin uluslararası değişim programlarına üniversitelerinin onayı ile katılan öğrencinin bursu bir yıla kadar uzatılabilir ve bu dönemde de bursu ödenmeye devam eder. Yatay veya dikey geçiş ile başka bir üniversiteye geçen öğrencinin bursu, şartları devam etmesi halinde devam eder. Yönetim Kurulu burs süresinde değişiklik yapmaya yetkilidir.

Şu aşamada herhangi bir evraka ihtiyacınız bulunmuyor. Olumlu dönüş yapılırsa bu süreçten sonra sizden istenecek belgeler ise şu şekilde

ASKEV burs başvurusu olumlu sonuçlanırsa istenecek belgeler

a) Vukuatlı nüfus kayıt örneği,
b) Adli sicil belgesi (Yükseköğretim için)
c) Okulundan alacağı öğrenci olduğuna dair belge,
d) Vakfa hitaben kendini anlatan bir mektup,
e) Başarı durum belgeleri:
Yükseköğretime yeni başlayan adayların, ortaöğretim diploma belgesi ve ÖSYM sonuç belgesi,
Yükseköğretim ara sınıf adayları için başarı belgesi olarak tamamlanan son ders yılı veya yarıyıl itibariyle aldığı notları, bütün derslerin genel not ortalamasını gösteren belgeler (transkript)
Ortaöğretim (Lise ara sınıfları) için, bir önceki yıla ait yılsonu başarı belgesi (Lise 1.sınıfta ise bir önceki yıla ait diploma belgesi)
Yüksek lisans veya doktora öğrenimine kabul edildiğini gösterir üniversiteden alınmış belge ve ilgili öğretim üyelerinden alınmış tavsiye mektubu
f) Anne ve babasının maaş bordrolarının fotokopisi;
Emeklilerden emekli cüzdanı fotokopisi ve/veya maaş ödemelerini gösteren banka dekontları
Ebeveynin işsizlik durumu söz konusu ise, SGK’dan alınan, çalışmadığına dair belge
Serbest meslek sahibi ise vergi levhası

g) Varsa kira sözleşme fotokopisi (hem aile, hem de öğrenci ailesinden ayrı kalıyorsa oturduğu yerin/yurdun kira sözleşmesi),

h) Ailenin ve öğrencinin sahip olduğu taşınmazların tapu fotokopisi,
i) Öğrenci olan kardeş/kardeşlerin öğrenci belgesi,
j) Bir adet vesikalık fotoğraf,
k) Madde-15’te konu edilen “Sosyal Yükümlülük Belgesi”,
l) Madde-17’nin sonunda konu edilen “Taahhütname”,
m) Kişisel verilerin korunması hakkındaki muvafakatname,
n) Gerekli görülmesi durumunda, vakıf tarafından istenebilecek diğer belgeler.

ASKEV burs başvurusu online olarak gerçekleştirilebiliyor. Bursa başvurmak için tıklayın.

2020 yılında başvuru yapabileceğiniz bursların listesine ulaşmak için tıklayın

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.